Bifurkacioni sh.a

Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit "Bifurkacioni", sh.a., (më tej "Kompania") është ndërmarrje publike që ofron shërbimet e furnizimit me ujë të pijshëm dhe mbledhje të ujërave të zeza në pjesën jug-lindore të Kosovës përkatësisht në komunat e Ferizajit dhe Kaçanikut.

Nga viti 1999 Kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit deri më 31 Qershor 2007 kur është transformuar në shoqëri aksionare nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht Ministria për Tregti dhe Industri.

Deri në 31 Qershor 2008 Kompania është mbikëqyrur nga Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit, ndërsa pas kësaj date Kompania besohet se do të mbikëqyret nga Ministria e Financave ose Komunat e Ferizajit dhe Kaçanikut.

Kompania posedon licencën për kryerjen e veprimtarisë së saj, të lëshuar nga Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina.

Prodhimi dhe shitja e ujit të pijshëm, mbledhja e ujërave të zeza dhe ujërave atmosferike janë aktivitetet kryesore të ndërmarrjes.

Vlerat kryesore të Kompanisë janë përkushtimi për ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj konsumatorëve, arritja e vetëqëndrueshmërisë financiare, dhe të qenit transparent ndaj akterëve relevant të sektorit të ujit në Kosovë.

Lajme & Ngjarje

KONKURS

KONKURS

Për vendin e punës: Mikrobiolog
KONKURS

KONKURS

KRU "BIFURKACIONI" SH.A shpallë konkurs për dy (2) vende Pune.
KONKURS

KONKURS

KRU "BIFURKACIONI" SH.A shpallë konkurs për dy (2) vende Pune.
KRU “Bifurkacioni” rikujton konsumatorët për faljen e borxh...

KRU “Bifurkacioni” rikujton konsumatorët për faljen e borxh...

KRU “BIFURKACIONI” RIKUJTON KONSUMATORËT SE VAZHDOJNË ME PROCEDUARAT E FALJES SË BORXHEVE, BAZUAR NË LIGJIN PËR FALJEN E BORXHEVE. KRU “Bifurkacioni” ftonë të gjithë ...

Donatorët