Bordi

 

 

 

 

Shpend Gjugja Kryesues i Bordit
   

 

 

 

 

 

 

Jeton Shabani Anëtar Bordi - Kryeshefi Ekzekutiv
   

 

 

 

 

 

 

Venera Ajeti Anëtar Bordi - Jo-Ekzekutiv
   

 

 

 

 

 

 

Kujtesa Mashulli-Ahmeti Anëtar Bordi - Jo-Ekzekutiv 
   

 

 

 

 

 

 

Naim Rexha Anëtar Bordi - Jo-Ekzekutiv