Rezultatet e testit me shkrim për pozitat e shpallura me Konkursin nr. 1059/2023

Prishtinë, - 14:04

Rezultatet e testit me shkrim të mbajtur me datë 03.07.2023 për pozitat e shpallura në Konkursin Publik me Nr. 1059/2023. Të gjithë kandidatët në afat prej 3 (tre) ditësh nga shpallja e rezultatit, kanë të drejtën të kenë qasje në test. Kandidatët që kanë arritur 50 e më shumë pikë do të ftohen në intervistë.
Nr Nr. i dosjes Emri dhe mbiemri Pozita Rezultati (max 100 pikë)
1 1208 Mirsad Luri Lexues - Arkëtues /
2 1209 Vedat Tahiri Lexues - Arkëtues 87
3 1249 Arsim Salihu Lexues - Arkëtues 81
4 1273 Burim Salihu Lexues - Arkëtues 78
5 1276 Jetmir Gashi Lexues - Arkëtues 86
6 1203 Filloreta Sadriu Menaxher i Divizionit të Shitjes 68
7 1252 Alban Dragoshi Menaxher i Divizionit të Shitjes 79
8 1254 Blerinë Ibishi Menaxher i Divizionit të Shitjes /
9 1259 Arsim Curri Menaxher i Divizionit të Shitjes 42
10 1274 Yllkë Neziri - Hyseni Menaxher i Divizionit të Shitjes /
11 1248 Braim Curi Ndihmës Operator 55
12 1251 Tahir Curri Ndihmës Operator 85
13 1272 Blerim Shiti Ndihmës Operator 30
14 1275 Mustaf Shiti Ndihmës Operator 79
15 2160 Nexhmedin Imshiti Ndihmës Operator 62