Menaxhmenti

 

 

 

 

Jeton SHABANI Kryeshef Ekzekutiv
Email: jeton.shabani@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Shkurte AZIRI Zyrtare për Auditim të Brendshëm
Email: shkurte.aziri@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

Fadil SPAHIU U.D Sekretar
email: fadil.spahiu@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

Ibadete ZEJNULLAHU Zyrtare Kryesore për Financa dhe Thesar
email:  ibadete.zejnullahu@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Betim HAJDARI  Menaxher i Divizionit për Shërbime me Konsumatorë
email:  betim.hajdari@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Alban DRAGOSHI Menaxher i Divizionit të Shitjes
email: alban.dragoshi@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Nazif ASLLANI Menaxher i Divizionit të Burimeve Njerëzore
  nazif.asllani@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Valdet SYLA Menaxher i Divizionit Operativ
  valdet.syla@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Enver ZHARKU UD iPërgjegjësit të Njësisë Operative Kaçanik
email: enver.zharku@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazif DERNJANI Përgjegjës i Zyrë Hani i Elezit
email: nazif.dernjani@bifurkacioni.com