Menaxhmenti

 

 

 

 

Jeton SHABANI Kryeshef Ekzekutiv
Email: jeton.shabani@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Shkurte AZIRI Auditore e Brendshme
Email: shkurte.aziri@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

Fadil Spahiu U.D Sekretar
email: fadil.spahiu@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

Mentor Uksmajli  U.D.Zyrtar Kryesor për Financa dhe Thesar
email:  

 

 

 

 

 

 

 

Betim HAJDARI  Menaxher i Departamentit për Shërbime me Konsumatorë
email:  betim.hajdari@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Shkelzen SELMANI Menaxher i Deparamentit të Shitjes
email: shkelzen.selmani@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Nazif ASLLANI Menaxher i Departamentit te Burimeve Njerëzore
  nazif.asllani@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Valdet SYLA Menaxher i Departamentit Operativ
  valdet.syla@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Zelfije HYSENI Menaxher i Departamentit të Humbjeve të Ujit
  zelfije.hyseni@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylejman ALIU Menaxher i Prodhimit të Ujit
email: sylejman.aliu@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

Samedin REXHA Përgjegjës i Njësisë Operative Kaçanik
email: samedin.rexha@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Nazif Dernjani Përgjegjës i Zyrë Hani i Elezit
email: nazif.dernjani@bifurkacioni.com