Menaxhmenti

 

 

 

 

Nazif Asllani U.D Kryeshef Ekzekutiv
Email: nazif.asllani@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

Skënder FERIZI  Zëvendëskryeshef Ekzekutiv
Email: skender.ferizi@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

Driton Bislimi Sekretar
email: driton.bislimi@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

Valon SADIKU  U.D.Zyrtar Kryesor për Financa dhe Thesar
email: valon.sadiku@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Betim HAJDARI  Menaxher i Departamentit për Shërbime me Konsumatorë
email:  betim.hajdari@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Shkelzen SELMANI Menaxher i Deparamentit të Shitjes
email: shkelzen.selmani@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

 

Nazif ASLLANI Menaxher i Departamentit te Burimeve Njerëzore
  nazif.asllani@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

Sylejman ALIU Menaxher i Prodhimit të Ujit
email: sylejman.aliu@bifurkacioni.com

 

 

 

 

 

 

Samedin REXHA Përgjegjës i Njësisë Operative Kaçanik
email: samedin.rexha@bifurkacioni.com