Mënyrat e pagesës së ujit

1. NE ARKEN E KOMPANISE/NDERMARRJES
2. NE ARKEN PRANE KEDS
3. NE ARKEN PERBALLE MENTORI CENTER
4. NE ARKEN RR. ILAZ ISUFI (RESTORANT ROMANTIKA)
5. NE TE GJITHA PIKAT E POSTES
6. NE SECILEN NGA BANKAT KOMERCIALE
7. DIREKT INKASANTIT