Publikimet

Bordi i KRU Bifurkacioni ShA së bashku me menaxhmentin e lartë dhe të gjithë punëtorët janë të përkushtuar që qeverisja në ndërmarrjen publike Bifurkacioni ShA të  bëhet në mënyrë transparente dhe llogaridhënëse me nivel të duhur të profesionalizmit dhe efektivitetit.