Rezultatet e testit me shkrim

Ferizaj, - 15:58

Rezultatet e testit me shkrim të Konkursit Nr. 2587 për pozitat Arkëtues, Ujëinstalues, Sigurim Fizik, Punëtor Fizik, Zyrtar për Menaxhim të Debitorëve dhe Kontratave të Konsumatorëve dhe Inxhinier i Hidroteknikës

Rezultatet e testit me shkrim të Konkursit Nr. 2587 për pozitat Arkëtues, Ujëinstalues, Sigurim Fizik, Punëtor Fizik, Zyrtar për Menaxhim të Debitorëve dhe Kontratave të Konsumatorëve dhe Inxhinier i Hidroteknikës të mbajtur me 29.11.2022. Të gjithë kandidatët në afat prej 3 (tre) ditësh nga shpallja e rezultatit, kanë të drejtën të kenë qasje në test. Kandidatët që kanë arritur 50 e më shumë pikë do të ftohen në intervistë.

 

Nr

Nr. i dosjes

Emri dhe mbiemri

Pozita

Rezultati (max 100 pikë)

1

2627

Kushtrim Vishi

Arkëtues

82

2

2631

Burim Jemini

Arkëtues

82

3

2642

Burim Gashi

Arkëtues

42.50

4

2649

Afrim Mani

Arkëtues

47.50

5

2655

Arber Jashari

Arkëtues

81

6

2658

Avdush Dullovi

Ujëinstalues

24

7

2656

Yll Avdiu

Ujëinstalues

78

8

2674

Raiz Rexhepi

Ujëinstalues

79

9

2657

Avdush Dullovi

Sigurim Fizik

1

10

2665

Faruk Ramadani

Sigurim Fizik

61

11

2628

Rexhep Krasniqi

Sigurim Fizik

67

12

2672

Mimoza Abazi

Z. për menaxhimin e depitoreve dhe kontratave te

konsumatorëve

50

13

2681

Zeije Ahmeti Plakaj

Z. për menaxhimin e depitoreve dhe kontratave te konsu

63

14

2605

Luljeta Krenzi Tasholli

Z. për menaxhimin e depitoreve dhe kontratave te

konsumatorëve

95

15

2621

Fatlinde Sadriu Ibrahimi

Z. për menaxhimin e depitoreve dhe kontratave te

konsumatorëve

76

16

2677

Blerton Tahiri

Z. për menaxhimin e depitoreve dhe kontratave te

konsumatorëve

35

17

2680

Mukadeze Salihu

Z. për menaxhimin e depitoreve dhe kontratave te

konsumatorëve

Nuk ka marrë

pjesë

18

2683

Vjollcë Morina Hajredini

Z. për menaxhimin e depitoreve dhe kontratave te

konsumatorëve

Nuk ka marrë

pjesë

19

2620

Genc Reshani

Inxhinier I Hidroteknikes

91

20

2685

Sahadete Maloku Xhakli

Inxhinier I Hidroteknikes

59

21

2684

Gramoz Rushiti

Inxhinier I Hidroteknikes

79

22

2669

Burhan Koraqi

Punetor Fizik

54

23

2689

Lirim Troni

Punetor Fizik

52

24

2644

Labinot Kuka

Punetor Fizik

68

 

 

Rezultatet e testit me shkrim