DETAJET KONTAKTUESE

Autoriteti rregullator për shërbimet e ujit
Qyteti/Vendbanimi: Prishtinë, 10 000
Rruga: Ferat Dragaj, 68
Tel.: + 383 38 249 165
e-mail: info@arru-rks.org
Uebfaqja: arru-rks.org


Këshilli konsultativ i konsumatorëve
Regjioni: Ferizaj, Kaçanik,
e-mail: info@arru-rks.org
Uebfaqja: arru-rks.org

Kompania Regjionale e Ujit ‘Bifurkacioni’, SH.A.
Zyra Qëndrore në Ferizaj
Qyteti/Vendbanimi: Ferizaj
Rruga: Enver Topalli, 45
Tel.: +383 (0) 290 320 650
e-mail: info@bifurkacioni.com
Uebfaqja: http://www.bifurkacioni.com/


Zyra e relacionit me konsumatorë/qendra e thirrjeve
Tel.: +383 (0) 290 320 650 (gjatë orarit të punës)
Mob.: +383 44 2010 208 (24 orë/7 ditë)
e-mail: info@bifurkacioni.com


Kompania Regjionale e Ujit ‘Bifurkacioni’, SH.A.
Zyra Qëndrore në Kaçanikë
Qyteti/Vendbanimi: Kaçanikë
Rruga: Ismajl Raka, BK center, H1/2.
Tel.: 0290 380 113
e-mail: info@bifurkacioni.com
Uebfaqja: http://www.bifurkacioni.com/


Zyra e relacionit me konsumatorë/qendra e thirrjeve
Tel.: 0290 380 113 (gjatë orarit të punës)
Mob.: +383 44 211 129 (24 orë/7 ditë)
e-mail: info@bifurkacioni.com