REZULTATET FINALE TË KONKURSIT Nr. 2234

Ferizaj, - 11:31

Rezultatet finale të kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozitat  e shpallura me Konkursin Nr. 2234. Kandidatët me më së shumti pikë në pozitat respektive janë fitues të vendit të punës.
Nr Nr. i dosjes Emri dhe mbiemri Pozita Rezultati i testit me shkrim Rezultati i intervistës Rezultati final
1 2358 Fatlum Rexhepi Auto Mekanik 53 83.53 68.27
2 2350 Fitim Kashtanjeva  Auto Mekanik 87 85.73 86.37
4 2313 Driton Llabjani Puntor në verifikim 81 87.93 84.47
5 2344 Afrim Ramabaja Puntor në verifikim 63 Abstenim /
6 2373 Nazim Lohaj Puntor në verifikim 51 / /
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
             
 Kandidatët e pakënaqur me rezultatin final, kanë të drejtë ankese në afat prej 8 ditësh nga dita e shpalljes së rezultateve finale. Ankesat dorëzohen pranë KRU Bifurkacioni SH.A - Ferizaj