Rezultatet e testit me shkrim për Konkursin nr. 2234

Ferizaj, - 13:14

Rezultatet e testit me shkrim të mbajtur me datë 02.11.2023 për pozitat e shpallura në Konkursin Publik me Nr. 2234/2023. Të gjithë kandidatët në afat prej 3 (tre) ditësh nga shpallja e rezultatit, kanë të drejtën të kenë qasje në test. Kandidatët që kanë arritur 50 e më shumë pikë do të ftohen në intervistë.
Nr Nr. i dosjes Emri dhe mbiemri Pozita Rezultati (max 100 pikë)
1 2372 Yllkë Neziri Hyseni Kontabiliste 46
2 2345 Xhyzide Musliu Nuha Kontabiliste 93
3 2311 Gjevahire Begisholli  Kontabiliste 36
4 2360 Mirlinda Sejdiu Abdurahmani Kontabiliste 84
6 2358 Fatlum Rexhepi Auto Mekanik 53
7 2371 Shpend Sahiti Auto Mekanik 21
8 2350 Fitim Kashtanjeva  Auto Mekanik 87
9 2366 Gazmend Halili Auto Mekanik 29
10 2313 Driton Llabjani Puntor në verifikim 81
11 2344 Afrim Ramabaja Puntor në verifikim 63
12 2373 Nazim Lohaj Puntor në verifikim 51
13        
14        
15        
16        
17        
18