SHTYHET DISKUTIMI PUBLIK PËR TARIFA

Ferizaj, - 11:16

Diskutim publik, për përcaktimin e tarifave të shërbimeve të ujit dhe kanalizimit - 2022-2024

Njoftohet në gjitha palët e interesuara se për shkak të procesit të konstituimit të institucioneve të reja lokale, dëgjimi publik për tarifa i paraparë për datën 30.11.2021 shtyhet për datën 02.12.2021
Diskutimi publik për Procesin Tarifor 2022-2024 të zonës së shërbimit të KRU”BIFURKACIONI” SHA, për njësinë Ferizaj, Kaçanik dhe Hani i Elezit, mbahet në ndërtesën e Komunës Ferizaj

Takimi do të mbahet:

Data:     02.12.2021

Ora:       11:00

Vendi:     Salla e Kuvendit Komunal - Ferizaj

 

 

Lajmrim per diskutime publike_Bifurkacioni_25.11.2021