Anulim Konkursi

Ferizaj, - 12:57

Anulim Konkursi

Datë:22.03.2021

 

 

 

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT

 

 

Bordi i përkohshëm i Drejtorëve të KRU Bifurkacioni ShA. Ferizaj, duke u bazuar në kompetencat mbi Ligjin për Ndërmarrjet Publike Nr. 03/L-087 me ndryshimin dhe plotësimet me Ligjin për NP-të Nr.04/L-111 dhe Ligji Nr.05/L-009,në mbledhjen e jashtëzakonshme ,të mbajtur më 22.03.2021.

 Anulon Konkursin  publik Nr.289, i rishpallur me datë: 11.03.2021 për zyrtarët e lartë në KRU Bifurkacioni ShA. Ferizaj, për pozitat:

 

  1. Kryeshef Ekzekutiv
  2. Zv, Kryeshef Ekzekutiv
  3. Sekretar i Kompanisë
  4. Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesar

 

Ju falënderojmë për mirëkuptim!

 

 

                                                                                                         Bordi i përkohshëm i Drejtorëve

                                                                                                         KRU Bifurkacioni ShA.Ferizaj